Spelschema för 2019 kommer finnas klart i mitten av maj 2019

SPELSCHEMA 2018

12.00-12:45    
11.    Answer 42  
5.     Smörtorget  

18.    The Panoply Steelband 

8.     Åhléns


12:30-13:15       
20.    Allfred Broström (25 min) 

1.     Kronhallen

14.    Trabant  
2.     Ö Storg/St Anneg.


12.    Widlund & Wöyer  
4.     Mårtens Hus

4.      Ulf plays The Shadows
6.     Skafferiet/SEB

13.    Oxelökören/Kantaton  
9.     Teatertorget/Lion Bar
  

13:00-13:45
2.      Gubbröra    

7.     Hellmanska Gården


13:30-14:15       
22.    Tim Folkesson

1.     ICA Kronhallen

21.    Rautakanki    
3.     Sparbankshusen

25.    Anthony Sky  
5.     Smörtorget

24.    ZingaZångKören  
8.     Åhléns


14:00-14:45    
5.      Janne Pettersson    
2.     Ö Storg/St Anneg.


7.      Anti Kristerz  
4.     Mårtens Hus

20.    Allfred Broström (25 min) 
6.     Skafferiet/SEB

17.    Gränslösa    
9.     Teatertorget/Lion Bar

 

14:30-15:15
1.      PEAK  
7.     Hellmanska Gården15:00-15:45      
10.    Kenth me H

1.     ICA Kronhallen

20.    Allfred Broström (25 min) 
3.     Sparbankshusen

27.    Nisse P    
5.     Smörtorget

 
15:30-16:15     
13.    Oxelökören/Kantaton  

2.     Ö Storg/St Anneg.

15.    Knesper Knorr  
4.     Mårtens Hus

19.    Brassox    
8.     Åhléns

    
16:00-16:45             
23.    Bosse Andersson  

3.     Sparbankshusen 

3.      Trio Bacchus     
7.     Hellmanska Gården

8.      Hemlängtan    
9.     Teatertorget/Lion Bar

    
16:30-17:15      
24.    ZingaZångKören

1.     ICA Kronhallen

5.      Janne Pettersson  
5.     Smörtorget


17:00-17:45        
17.    Gränslösa

2.     Ö Storg/St Anneg.
   
7.      Anti Kristerz  

4.     Mårtens Hus

10.    Kenth me H
6.     Skafferiet/SEB

18.    The Panoply Steelband
8.     Åhléns
 

17:30-18:15    
22.    Tim Folkesson  

3.     Sparbankshusen 

12.    Widlund & Wöyer 
7.     Hellmanska Gården

11.    Answer 42  
9.     Teatertorget/Lion Bar
 

18:00-18:45       
8.      Hemlängtan 

1.     ICA Kronhallen
  
14.    Trabant  

5.     Smörtoget


18:30-19:15    
4.      Ulf plays The shadows     

2.     Ö Storg/St Anneg.

27.    Nisse P    
4.     Mårtens Hus

15.    Knesper Knorr  
6.     Skafferiet


19:00-19:45      
25.    Anthony Sky  
3.     Sparbankshusen

23.    Bosse Andersson    
7.     Hellmanska Gården

21.    Rautakanki  
9.     Teatertorget/Lion Bar

20.    Allfred Broström (25 min) 
5.     Smörtorget
 

OBS! Eventuella förändringar i spelschemat kan ske 

AVSLUTNING OCH UTDELNING AV
PRISET "ÅRETS MUSIKANT"
Kl. 20:00 på Mårtens hus

SPELPLATSER
1. ICA Kronhallen
2. Ö Storgatan/St. Annegatan
3. Sparbankshusen
4. Mårtens Hus
5. Smörtorget
6. Skafferiet
7. Hellmanska Gården
8. Åhléns
9. Teatertorget/Lion Bar